Wat is de oorzaak?

Oorzaak en gevolg zijn soms nauw met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld, een tekort aan vitaminen/mineralen of een verstoring van de hormoonbalans is veelal een gevolg ergens van maar kunnen ook primair optreden.

Niet te onderschatten oorzaken van verstoringen zijn (niet verwerkte/ongeïntegreerde) trauma’s die paarden in het verleden hebben meegemaakt. Langdurig bestaande trauma’s kunnen veranderingen in de hersenkernen (storing in centra van de hypothalamus) geven, die met bepaalde middelen omkeerbaar zijn. Zolang deze veranderingen bestaan, hebben deze invloed op het gedrag en gezondheid van het paard. Zodra deze zijn opgeheven komen de meridianen in evenwicht en wordt het paard weer gezond.
Zoals eerder gezegd lopen oorzaak en gevolg in elkaar over en is er geen absoluut onderscheid.