Wat is er verstoord?

De eerste meeting betreft altijd een basismeting. De basismeting geeft inzicht in de energetische toestand van het paard. Na deze eerste meting is er in de grafieken af te lezen in welke meridianen,  organen en systemen de meeste storingen voorkomen. Meridianen zijn verbonden met een orgaan, een wervel, een spierengroep, een emotie, een chakra, een systeem enzovoorts. Zie hiervoor het overzicht.

Veel voorkomende oorzaken van verstoringen zijn virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, toxische belasting waaronder zware metalen, hersenkernen (trauma’s) , emoties, miasmata, gebit, elektrosmog, geopathie, littekens, hormonen, neurotransmitters, vitaminen/mineralen, allergieën, voedselovergevoeligheden, matrix, autonome zenuwstelsel, imuunsysteem, littekenstoring en basisbehoeften.

Deze zijn allemaal met het Prognos vitaloHORSE systeem te meten.

Ook bij paarden die last hebben van terugkerende kreupelheid, gewond zijn of die een geleidelijke vermindering ondervinden van de prestaties niet wetend waar het vandaan komt, verschijnt er na de eerste meting heel duidelijk wat er verstoord is en wat er behandeld dient te worden.

Daarna is door middel van digitale signalen de oorzaak te meten en kunnen we zien welke oorzaken een rol spelen bij de verstoring. Daarna kunnen we middelen meten om deze oorzaken op te heffen. Bij voorkeur gebruiken we natuurlijke middelen, maar soms moet er ook een regulier medicijn voorgeschreven worden.

Bij paarden zien we veel voorkomende oorzaken zoals schimmels, parasieten, bacteriën, toxines maar ook verzuring, emoties en heel vaak trauma’s. Wij schrijven dan specifieke middelen voor om deze op te heffen.