OptimaHorse is een concept waarbij gekeken wordt hoe een paard weer optimaal fit kan worden.

Daarbij gebruiken we verschillende technieken en methodes uit verschillende diciplines.

OptimaHorse metingen worden uitgevoerd door middel van het Cell Wellbeing meetsysteemDaarnaast gebruiken we somsĀ infraroodscreening, oftewel medische thermografie met hoogwaardige camera’s, indien nodig. Infraroodscreening wordt vooral voor veilige borstscreening ingezet als alternatief op de zwaar belastende mammografie. Hoewel medische thermografie paarden wel vaker ingezet wordt is altijd nog de vraag waardoor eventuele afwijkingen zijn ontstaan. Daarvoor worden metingen gedaan met het Prognos systeem. Prognos is een systeem wat in de Russische ruimtevaart is ontwikkeld en wordt wereldwijd al voor humane toepassingen ingezet. Inmiddels is er brede ervaring bij de inzet van paarden en zijn de resultaten bij honderden paarden bewezen.

De paardenmodule is een revolutionaire manier om de gezondheid van zoogdieren zoals paarden in beeld te brengen. In principe hebben alle (land)zoogdieren meridianen en die zijn te meten. Prognos heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het meten van mensen, paarden, kamelen en apen. De meridianen zijn in kaart gebracht en te meten.

Met de speciale paardenmeetstift en accessoires (klem voor verbinding met paard, gordel etc.) is het mogelijk om paarden te meten. Per meridiaan geeft de computer aan welke maatregel de voorkeur heeft. Op het beeldscherm verschijnen heldere afbeeldingen die de behandelaar inzicht geven in de energetische toestand van de meridianen van het dier en de verstorende oorzaken die aanwezig zijn. Daarna zijn er ook oplossingen te meten voor de oorzaak(en) die gevonden worden. Ook kan de behandelaar adviezen uitprinten en aan de verzorger meegeven.

Elk meridiaan is verbonden met een orgaan, een systeem (zoals bijvoorbeeld het lymfesysteem), een wervel, gebitselementen, een deel van het bewegingsapparaat ( spieren e.d.) een emotie, een chakra en een basisbehoefte.

Prognos vitaloHORSE brengt in beeld wat er verstoord is, wat de oorzaak is en hoe men deze kan oplossen/opheffen.

U kunt voorgeprogrammeerde digitale middelen testen zoals orthomoleculaire en homeopathische producten, diverse producten van allerlei fabrikanten, voer, hooi enzovoorts. Ook kunt u eigen middelen of voer testen op verdraagzaamheid.

Als we de metingen uitgevoerd hebben kijken we ook naar de stal en omgeving, we hebben ook zeer geavanceerde apparatuur bij ons om te kijken of er sprake is van te veel stralingsbelasting zoals electriciteit, wifi enzovoorts. Maar ook kan het zijn dat het paard op een “breuk” lijn staat bijvoorbeeld onstaan door geopathie.